Hit- és erkölcstan tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk a leendő 1. osztályos tanulók szüleit, hogy intézményünkben a 2021/2022. tanévre a következő egyházi jogi személyek szervezik meg a hit- és erkölcstan oktatását:

1) katolikus hit- és erkölcstan oktatás:
Tass Plébánia
6098 Tass, Munkácsy u. 25.
Telefon: 20/585-3747
Kapás Mihály plébános
2) református hit-és erkölcstan oktatás:
Tassi Református Egyházközség
6098 Tass, Kálvin tér 2.
Telefon: 76/357-810
Dobos Bence lelkész

A leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak az etika/ hit- és erkölcstan oktatásról. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. Az etika/hit- és erkölcstan óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni.

Tóthné Détári Gabriella
intézményvezető